Informace pro členy ČRS MO Hr. Týnec pro rok 2018

 

 

1.Ceny členských známek na rok 2018:

dospělí

500,-

mládež do 18 let

200,-

mládež do 15 let

100,-

administrativní poplatek

50,-

2.Výdej povolenek:

13.1.2018….......od 8,30 – 11,00 hod. v kanceláři MO – H. Týnec ( MP + P )

17.2.2018….......od 8,30 – 11,00 hod. v kanceláři MO – H. Týnec ( MP + P )

23.3.2018……....od 16.30 - 19,00 hod. v kanceláři MO -  H. Týnec ( MP+P)

13.4.2018….......od 16,30 – 19,00 hod. v kanceláři MO – H. Týnec ( MP+ P + Spálenec )

3.Ceny povolenek na rok 2018:

MP

MV

P

roční územní dospělí

1200,-

1400,-

roční územní 15 – 18 let + invalidé

700,-

750,-

roční územní ml. do 15 let

400,-

450,-

roční povolenka dospělí MV - revír Spálenec

1100,-

roční povolenka mládež MV - revír Spálenec

900,-

roční povolenka děti MV - revír Spálenec

600,-

4. Členská schůze se bude konat 7.4.2018 v 9.00 hod. v kulturním domě v Úhřeticích, kde se budou vydávat pouze povolenky na místní vodu – revír Spálenec. Od 19:00 hodin se zde uskuteční kulturní večer k 90. výročí založení organizace.

5. MO ČRS v Hr. Týnci pořádá dne 10.2.2018 rybářský ples v hostinci v Čankovicích, začátek v 20.00 hod., cena vstupenky 120,- Kč.

Předprodej vstupenek p.Klenor Miroslav, Hr. Týnec 232

6. Rybářské závody pro dospělé a děti se konají dne 21.4.2018 na rybníku Zájezdec.

7. Na konci prázdnin se rybářské závody pro dospělé a děti konají dne 1.9.2018 na Slepém rameni v Hrochově Týnci.

8. Případné změny budou včas vyvěšeny ve vývěskách nebo se obraťte na členy výboru MO.

9.Školení nových členů se bude konat 24.2.2018 od 8.00 hod. v kanceláři MO. 

10. Dne 23.6.2018 se bude v zámeckém parku konat slavnost k 90 výročí založení naší organizace za spoluúčasti městského úřadu.

Poznámka:

MP = mimopstruhová povolenka

P   = pstruhová povolenka

MV  = místní voda - Místní voda ( revír Spálenec ) tvoří vodní plochy – Slepé rameno, rybník Zájezdec, Spálenec I, Spálenec III

Ostatní informace najdete na  www.rybariht.cz

za MO ČRS Jaroslav Kacafírek

jednatel

USNESENÍ

 

z členské schůze MO Hrochův Týnec, konané dne 18.3.2017 v hostinci v ČANKOVICÍCH.

 

ČLENSKÁ SCHŮZE BERE NA VĚDOMÍ:

1. zprávu dozorčí komise

2. přijetí nových členů

3. pověřuje výbor k rozhodnutí o použití finančních prostředků

ČLENSKÁ SCHŮZE SCHVALUJE:

- zprávu předsedy o činnosti místní organizace za uplynulé období

- zprávu hospodáře

- zprávu pokladníka a rozpočet na rok 2017

- kooptaci pana Vladimíra Štourače ( r.n.1975) za člena výboru místní organizace 

- rybářský řád na revír Spálenec a ceny povolenek na revír Spálenec

- odpracování 10 brigádnických hodin, cena za jednu neodpracovanou brig.  hodinu 150 Kč pro členy od 16 do 60 let včetně. Pro členy ve věku od 61-65 let včetně odpracování 5 brig. hodin.Cena za neodpracovanou hodinu je 150 Kč. Částečně invalidní důchodci do 60 let včetně mají povinnost odpracovat 10 brigádnických hodin, od 61 - 65 let včetně 5 hodin. Cena za jednu neodpracovanou hodinu je 150 Kč.

- odpracování brigádnických hodin osobně ( viz Stanovy ČRS, § 4 odstavec 2 písmeno "d" )

- příspěvek ve výši 50 Kč od každého člena MO na organizační výdaje

        - prodej vodní nádrže ( rybníku) a přilehlých pozemků v katastrálním území obce Zaječice,

         za odhadní cenu 233.000,- Kč obci Zaječice.

        - nákup parcely číslo 1109/2 o výměře 706 m2 v katastrálním území obce Zaječice za

         odhadní cenu 28.332,-Kč od obce Zaječice.

         Jedná se o parcelu ( ostatní komunikace) pod hrází tělesa rybníku Spálenec I.

 

 

UKLÁDÁ VÝBORU MO:

1. zorganizovat kulturní akce ve formě zábav a plesu za účelem získání finančních prostředků

2. uspořádat rybářské závody 29.4.2017 v Zájezdci a 2.9.2017 na Slepém rameni v Hrochově Týnci

3. pokračovat v jednání o získání nájmu, eventuelně odkoupení vodních ploch

 

Členská schůze odsouhlasila toto usnesení.

 

V Čankovicích dne 18.3.2017

Joomla templates by a4joomla