USNESENÍ

 

z členské schůze MO Hrochův Týnec, konané dne 7.4.2018 v hostinci v Uhřeticích.

 

ČLENSKÁ SCHŮZE BERE NA VĚDOMÍ:

1. zprávu dozorčí komise

2. přijetí nových členů

3. pověřuje výbor k rozhodnutí o použití finančních prostředků

        4. udělení svazových vyznamenání

ČLENSKÁ SCHŮZE SCHVALUJE:

- zprávu předsedy o činnosti místní organizace za uplynulé období

- zprávu hospodáře

- zprávu pokladníka a rozpočet na rok 2018

- rybářský řád na revír Spálenec a ceny povolenek na revír Spálenec

- odpracování 10 brigádnických hodin, cena za jednu neodpracovanou brig.  hodinu 150 Kč pro členy od 16 do 60 let včetně. Pro členy ve věku od 61-65 let včetně odpracování 5 brig. hodin.Cena za neodpracovanou hodinu je 150 Kč. Částečně invalidní důchodci do 60 let včetně mají povinnost odpracovat 10 brigádnických hodin, od 61 - 65 let včetně 5 hodin. Cena za jednu neodpracovanou hodinu je 150 Kč.

- odpracování brigádnických hodin osobně ( viz Stanovy ČRS, § 4 odstavec 2 písmeno "d" )

- příspěvek ve výši 50 Kč od každého člena MO na organizační výdaje

 

  ČLENSKÁ SCHŮZE VOLÍ:

 - výbor  místní organizace - dle zápisu volební komise

         - dozorčí komisi místní organizace - dle zápisu volební komise

        - delegáty na územní konferenci p. Michala Berana a p. Jaroslava Kacafírka

 

 

UKLÁDÁ VÝBORU MO:

1. zorganizovat kulturní akce ve formě zábav a plesu za účelem získání finančních prostředků

2. uspořádat rybářské závody 21.4.2018 v Zájezdci a 1.9.2018 na Slepém rameni v Hrochově Týnci

3. pokračovat v jednání o získání nájmu, eventuelně odkoupení vodních ploch

 

Členská schůze odsouhlasila toto usnesení.

 

V Uhřeticích dne 7.4.2018

Informace pro členy ČRS MO Hr. Týnec pro rok 2019

 

 

1.Ceny členských známek na rok 2019:

dospělí

500,-

mládež do 18 let

200,-

mládež do 15 let

100,-

administrativní poplatek

50,-

Prodej členských známek do 30.4.2019 - poté končí členství. 

2.Výdej povolenek:

  5.1.2019….......od 8,30 – 11,00 hod. v kanceláři MO – H. Týnec ( MP + P )

16.2.2019….......od 8,30 – 11,00 hod. v kanceláři MO – H. Týnec ( MP + P )

15.3.2019……....od 16.30 - 19,00 hod. v kanceláři MO -  H. Týnec ( MP + P )

12.4.2019….......od 16,30 – 19,00 hod. v kanceláři MO – H. Týnec ( MP + P + Spálenec )

 Upozornění: povolenky a členské známky budou vydávany pouze v termínech výše uvedených. Výdej povolenek a členských známek nebudeme provádět ani na rybářských závodech v Zájezdci.

Mimo uvedené termíny nebudou povolenky a členské známky vydávány!

 

3.Ceny povolenek na rok 2019:

MP

MV

P

roční územní dospělí

1200,-

1400,-

roční územní 15 – 18 let + invalidé

700,-

750,-

roční územní ml. do 15 let

400,-

450,-

roční povolenka dospělí MV - revír Spálenec

1200,-

roční povolenka mládež MV - revír Spálenec

900,-

roční povolenka děti MV - revír Spálenec

600,-

Na revíru spálenec začíná rybolov v sobotu 30.3.2019

4. Členská schůze se bude konat v neděli 24.3.2019 od 9.00 hod. v kulturním domě v Hrochově Týnci, po skončení schůze se budou vydávat pouze povolenky na místní vodu – revír Spálenec

5. MO ČRS v Hrochově Týnci pořádá dne 12.1.2019 rybářský ples v kulturním domě Hrochův Týnec, začátek v 20.00 hod., cena         vstupenky 150,- Kč.

 

6. Rybářské závody pro dospělé a děti se konají dne 20.4.2019 na rybníku Zájezdec.

7. Na konci prázdnin se rybářské závody pro dospělé a děti konají dne 31.8.2019 na Slepém rameni v Hrochově Týnci.

8. Případné změny budou včas vyvěšeny ve vývěskách nebo se obraťte na členy výboru MO.

9.Školení nových členů se bude konat 23.2.2019 od 8.00 hod. v kanceláři MO. 

 

Poznámka:

MP = mimopstruhová povolenka

P   = pstruhová povolenka

MV  = místní voda - Místní voda ( revír Spálenec ) tvoří vodní plochy – Slepé rameno, rybník Zájezdec, Spálenec I, Spálenec III

Ostatní informace najdete na  www.rybariht.cz

za MO ČRS Jaroslav Kacafírek

jednatel

Joomla templates by a4joomla