Vytisknout

USNESENÍ

 

z členské schůze MO Hrochův Týnec, konané dne 7.4.2018 v hostinci v Uhřeticích.

 

ČLENSKÁ SCHŮZE BERE NA VĚDOMÍ:

1. zprávu dozorčí komise

2. přijetí nových členů

3. pověřuje výbor k rozhodnutí o použití finančních prostředků

        4. udělení svazových vyznamenání

ČLENSKÁ SCHŮZE SCHVALUJE:

- zprávu předsedy o činnosti místní organizace za uplynulé období

- zprávu hospodáře

- zprávu pokladníka a rozpočet na rok 2018

- rybářský řád na revír Spálenec a ceny povolenek na revír Spálenec

- odpracování 10 brigádnických hodin, cena za jednu neodpracovanou brig.  hodinu 150 Kč pro členy od 16 do 60 let včetně. Pro členy ve věku od 61-65 let včetně odpracování 5 brig. hodin.Cena za neodpracovanou hodinu je 150 Kč. Částečně invalidní důchodci do 60 let včetně mají povinnost odpracovat 10 brigádnických hodin, od 61 - 65 let včetně 5 hodin. Cena za jednu neodpracovanou hodinu je 150 Kč.

- odpracování brigádnických hodin osobně ( viz Stanovy ČRS, § 4 odstavec 2 písmeno "d" )

- příspěvek ve výši 50 Kč od každého člena MO na organizační výdaje

 

  ČLENSKÁ SCHŮZE VOLÍ:

 - výbor  místní organizace - dle zápisu volební komise

         - dozorčí komisi místní organizace - dle zápisu volební komise

        - delegáty na územní konferenci p. Michala Berana a p. Jaroslava Kacafírka

 

 

UKLÁDÁ VÝBORU MO:

1. zorganizovat kulturní akce ve formě zábav a plesu za účelem získání finančních prostředků

2. uspořádat rybářské závody 21.4.2018 v Zájezdci a 1.9.2018 na Slepém rameni v Hrochově Týnci

3. pokračovat v jednání o získání nájmu, eventuelně odkoupení vodních ploch

 

Členská schůze odsouhlasila toto usnesení.

 

V Uhřeticích dne 7.4.2018